Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: flg_norwa2

 

 

 

 

 

Informasjonsside

Vennetreff for NS-barn

 

Hjem

Nyheter

Bøker

Avisartikler

 

Om Vennetreff

Referater

Filmer

Lydopptak

 

 

 

 

Neste Vennetreff

Oslo lørdag 22.april 2017 kl.13.

. Da kommer Nina Drolsum Kroglund som har skrevet boken: Hagelin, Quislings høyre hånd.

Albert Viljam Hagelin var Quislings aller nærmeste medarbeider i årene 1939/44, til tross for at han var en helt ukjent person for de aller fleste i NS før den tiden. Han fungerte som tolk for Quisling, men hadde også en klar politisk ambisjon, og etter hvert kom han i sterk opposisjon til okkupasjonsmakten. Hvem var han, og hva var hans motiver? Hagelin ble henrettet for landssvik 15.mai 1946. Les mer 

 Nsbarn og barnebarn er velkomne!

Påmelding snarest, og senest 17.04.(av hensyn til serveringen) til:

Inger Cecilie Stridsklev,  Tlf 90192158

Rolv Olsen Tlf 91565706

Rolf Müller Tlf 99517121

E-post: post@nsbarn.no

 

Referat fra siste møte Les mer

 

Anbefalte lenker:

https://norgesskjebne.wordpress.com/ 

http://www.landssvik.no/Nettstedet.htm

 

 

Foredrag/presentasjoner 2017

KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR

Foredragsrekke lørdager kl.14 i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate Les mer

11. mars BRENT JORD 1944-1945 Heltene. Ofrene. De skyldige. Les mer

25. mars «OPERASJON ASFALT»- kald krig om krigsgraver. Les mer

1. april ORGANISATION TODT Organisation Todt var en av nazi-Tysklands største organisasjoner, Les mer

6. mai FARLIG OG NØDVENDIG – transport og reise mellom Festung Norwegen og Riket 1940-1945 Historiker Berit Nøkleby Les mer

10. juni TIDSVITNE EDITH NOTOWICZ i samtale med direktør Guri Hjeltnes Les mer

Søndager kl.14 på HL-senteret

2. april ALBERT VILJAM HAGELIN– Quislings høyre hånd

Hvem var Hagelin – bergenseren med en jødisk bestefar, som hadde levd hele sitt voksne liv før 1940 i Tyskland? Hvordan kunne han få så stor innflytelse, og hva var hans motiver?

Historiker Nina Drolsum Kroglund HL-SENTERET

7. mai PRESTEN SOM VILLE NAZIFISERE NORGE         

Presten Sigmund Feyling var en av de mest sentrale nazistene i Norge under 2. verdenskrig. Som ekspedisjonssjef i Kirke og undervisningsdepartementet i Quisling-regjeringen var den ambisiøse presten fra Egersund et effektivt og farlig redskap i nazistenes tjeneste. Jostein Berglyd

21. mai kl. 14.00 BOKLANSERING HIMMLERS VALKYRIER Norske frontsøstre på Østfronten

Historiker Eirik Gripp Bay / Portal forlag Mottakelse etterpå. Hvem var det som ble frontsøstre i Norge, og hvor mange var de? Hva gjorde frontsøstrene som del av den tyske invasjonsstyrken i øst?

 

 

 

 

 

 

 

Bør myndighetene og justisminister Anundsen si ”Unnskyld” til NS-barna?

 

På julemøtet 9.1.2016 diskuterte vi om forslaget om en unnskyldning fra myndighetene for mobbing av NS-barn etter 8.5.1945 hadde noen hensikt. Det var tvil om den i det hele tatt ville komme, nå når 70-årsmarkeringen for frigjøringen var overstått, uten at noe var skjedd. Det var tvil om det ville være ærlig ment, så lenge en godtok mobbingen som skjedde i 1940/45. I Hjemmefrontens hovedparole sto bl.a: ”Du skal ikke være venn med Quislinger, du skal ikke omgås dem, du skal ikke engang hilse på dem. Dine barn skal ikke omgås deres barn.” Det ble skrytt av forfølgelsen av NS-barn både i Norsk Tidend London og i New York Times senhøstes 1940. Hovedproblemet er fortsatt demoniseringen av medlemmene av Nasjonal Samling. Det som trenges, og som har manglet i over 70 år (bortsett fra enkelte nettfora) er mulighet for dialog om hvem som handlet til nytte og hvem som handlet til skade for medmennesker under krig, okkupasjon og oppgjør. Ytringsfriheten ble ikke bedret 8.5.1945; det som ble endret var hvilke ytringer som ble forfulgt. Hetsen av NS-familier fortsetter. Så lenge man uten som en selvfølge gir anledning til motargumenter, og uten å begrunne for hver enkelt kan kalle medlemmer av Nasjonal Samling for nazister/Hitlerister/ Himmlerister, landssvikere, unasjonale og til og med krigsforbrytere, har tomme unnskyldninger ingen hensikt. Dialog og søken etter historisk sannhet er forutsetning for forsoning.

Rolf Müller, Rolv Olsen, Inger Cecilie Stridsklev

Les mer

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Nar-patriotisme-trumfer-historien-8463381.html (for de som har abonnemenet på Aftenposten)

 

 

 

 

 

 

Marte Michelet:

DEN STØRSTE FORBRYTELSEN, ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust”,

 

Her kan du lese om hva forfatteren har skrevet og hva hun ikke skrev om tyskeres, NS-folks og gode nordmenns ansvar.

Les mer:

Bakgrunnsinformasjon om Olavskorset:

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Coat_of_arms_of_NO_1721_Verdal.svg/100px-Coat_of_arms_of_NO_1721_Verdal.svg.png

Les mer

 

Ny innholdsrik bok i handelen

 

”Norges skjebne under to Verdenskriger” 

av Sten Hansen,  boken for Grunnlovsjubiléet 2014.

Les om grunnlovsbrudd:

Les mer.

 

 

Eirik Veum - En nådeløs nordmann I

 

 

Slik Veum har brukt kildene, er det ikke til å unngå at han har tillagt mange Statspolitifolk handlinger de senere er blitt frikjent for.

 

Kommentar fra Arkivet i Kristiansand

Kommentar fra Svein Egil Omdal i Stavanger Aftenblad

19-åringen som ble drept på åpen gate i Drammen julaften 1945:

Franktirører

Familien Lognvik

Jøder

Reidar Borgen(26), Gunnar Walter Stake(24) og Ole Wehus.

Les mer.

 

 

Nådeløs nordmann II:

 

Tanker om Eirik Veums bok

 ”Nådeløse nordmenn. Hirden”

 

·      Veums bok

·       Bakgrunn for Hirden

·      Nasjonal Samling og nazismen/NNSAP/tyskerne

·       Vaktbataljonen

·      Germanske SS Norge

·      Hirdens alarmenhet og Hirdens bedriftsvern

·      Hirden

·       Enkelthistorier:

·       Lensmann Røring

·      Halvor Johannes Woll

·      Arne Grønlund Borgir

·      Fredrik Jensen og Wiesenthalsenterets tapte ære.

·      NS-barna

 

Les mer:

 

 

 

 

 

Triumf og tragedie

Historien om NS-minister

Gulbrand Lunde

 

Boken består av tre deler: Første del er biografien om Gulbrand Lunde, skrevet av lektor Jan Magne Arntsen. Andre del er en vurdering av Lundes ideologi av Thor Geir Harestad. Den tredje er sønnesønnens fortelling om hvordan det gikk videre etter at ekteparet Lunde omkom.

 

Debatten om boken i fra Stavanger Aftenblad Les mer

 

 

Her er omtalen av Anne Kristin Furuseths bok:

”Norske nazister på flukt”

Ut fra innholdet i denne boken vil jeg herved be de menneskene jeg tipset forfatteren om da hun skulle begynne sin masteroppgave om tilgivelse.

Det er sannsynlig at hennes masteroppgave er mer anstendig enn boken. Hun fullførte den i 2011, med tittel ”Da freden brøt løs: Norsk NS-migrasjon til Argentina etter 1945”. Riktig nok kaller hun det norsk NS-migrasjon, noe som indikerer at Nasjonal Samling skal ha vært internasjonalistisk som de sosialistiske partiene, og ikke først og fremst bygget på ideer fra den norske grunnloven. NS-folk flest ville nok også protestere på at de ”støttet” okkupasjonsmakten.       

     Les mer

 

Forsoning etter 2. verdenskrig:

NS-BARN SOM FORSØMT GRUPPE I ETTERKRIGSTIDENS NORGE 

Grosås Retreatsenter, Iveland, 8-10 juni 2012

Referat fra forsoningsmøter:

----------------------------------------------------------------------------

Etter møtet om forsoning på Grosås 8.-10.juni i år har det vært debatt, bl.a. i ”Vårt Land” om Kirken og NS-barna hvor biskop Tor Singsås i Nidaros etterlyste ”enkeltmennesker som er sterkt berørt, og representanter for NS-barna.”   Hans forgjenger Finn Wagle hadde følgende med i Kirkebønnen på bots- og bededag i 1999: ”Vi ber for dem som er rammet av fortielse og fordømmelse. Vi ber for alle dem som etter krigen er blitt utstøtt av kirke og samfunn. Idag legger vi fram for deg vår unnfallenhet og våre svik overfor «tyskerbarna» og barna til NS-folk”. Biskop Finn Wagle fikk høre om en del erfaringer på Vennetreff Les mer

Bispemøtet kom med en uttalelse om krigsbarna og kirken 14.12.1999.  

Les mer

 

På slutten ble også NS-barna nevnt. Siden skjedde det ikke mer før møtet på Grosås. Vi håper på ”mer demokrati og mer åpenhet” og ønsker biskop Tor Singsås velkommen til dialog, som er en viktig forutsetning for forsoning.

 

 

Høgskolen i Sørøst-Norge

Seminar om rettsoppgjøret i Norge etter 1945

 

Åpent seminar i Bø i Telemark 2. september 2016

Hans Fredrik Dahl, Baard Herman Borge,  Lars-Erik Vaal,  Sven Arntzen og  Hans Petter Graver skal snakke om rettsoppgjøret.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det urettmesige oppgjøret

 

Om rettsoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig.

Dette nettstedet er fullstendig fritt og uavhengig. Nettstedet er ikke tilknyttet noen organisasjon eller virksomhet hverken formelt eller uformelt.       Les mer

 

 

Historielogikk?

  

En historie om historien til Carl Fredriksens Transport

Hvis man etter 2. Verdenskrig kritiserte Arbeiderpartiet eller Milorg, fikk man ikke gjelde for helt, uansett hva man måtte ha gjort av heltegjerninger. 

Les en forbudt historie

 

 

Intervju med Heinz-Georg Windingstad på NRK:

 En folkefiende

 

– Forakt var alt de følte for oss, sier Heinz-Georg Windingstad (81). Som mange NS-barn måtte han ta straffen for foreldrenes valg under krigen

Les mer og se video

 

Tungtvannssabotør og professor Leif Tronstads, Gunnar Syverstads og Halvor Lognviks  død.

Les mer:

 

Tungtvannsaksjonenes fasit:

84 døde og

tungtvann til Sovjet

Les mer

 

 

Nekrolog for Svein Blindheim

En mann med mot

 

 

En sosialminister Norge bør være takknemlig for

Johan Lippestad(1902-61)

Les mer om ham

 

 

Den andre historien om

Vidkun Abraham Lauritz Quisling

(Dette er det som skal forties og skjules)

  Les historien i kortversjon:

 

Riksteatrets forestilling i anledning grunnlovsjubileet 2014.

 

NS-barnet Liv Getz’ bidrag:

DE USYNLIGE

Les mer.

 

Hjemmefrontledelsens dilemma

av Rolv Olsen

Les mer

 

Svindleren

Geir Ove Kvalheim

Ved hjelp av denne artikkelen (Egen side) som Geir Ove Kvalheim skrev i samarbeid med frontkjemperen Knut Baardseth, skaffet Kvalheim seg tillit blant frontkjemperne. Ved å love dem å lage en fjernsynsdokumentar der deres synspunkt skulle bli kjent, klarte han å svindle dem for hundretusener av kroner og for en del verdigjenstander.

Les artikkelen

Les mer om Kvalheim

 

NS-barn må beklage foreldrenes overgrep

Forfatter, historiker, journalist, høyskolelektor, NS-barn og marxist-leninist Bjørn Westlie mener etterkommere av norske nazister må beklage overgrepene som foreldrene gjorde mot blant andre jøder under okkupasjonen.  Les Mer

Her kan du lese hele diskusjonen med over 500  innlegg fra leserne:  

Les mer

Baard H. Borges Doktordisputas i Bergen 13.april 2012.

Kommentarer v/ I.C. Stridsklev

Referat v/Dordi Tande

Skoleartikler v/Baard H.  Borge.

 

Rettsoppgjøret

Hevn, jus eller politikk?

oooooooOOOooooooo

Foredrag av Rolv Olsen

Myter om krigen I

v/Rolv Olsen

 

Høsten 1940 skrev biskop Berggrav til samtlige menighetsråd og prester i Oslo Bispedømme: ”Londonregjeringen har ikke noen myndighet til å gi påbud til det norske folk. Vi har å rette oss etter de nye makthavere, den tyske okkupasjonsmakten”.  Dette er overensstemmende med folkeretten. Forståelse av folkeretten har vært fraværende hos Skodvinskolens tilhengere.

Les mer:

ooooooooOOOOOoooooooo

Myter om krigen II

v/Rolv Olsen

Les mer

 

 

"Rettsoppgjøret - en hevn"

 Rettsoppgjeret i Noreg etter andre verdskrigen bar preg av eit lovverk gitt med tilbakeverkande kraft - basert på tanken om å ta hemn.

 

 Det har prega dei dømde sine familiar i generasjonar.   Det hevdar statsvitar Baard Borge ved Høgskolen i Harstad i si doktorgrad.

Han fryktar det samme kan bli sagt om rettsaken mot den tiltalte etter terroråtaka 22.juli i fjor.

Hør lydopptak.

 

 

 

 

Anbefales!

Fornyet liste over aktuelle bøker.

Her vil du finne bøker som kan være mindre kjent i din nærmeste bokhandel.

Les mer

 

 

Norges verste nazister – Nordmenn og tyskere i Hitlers tjeneste 1940-45

 

OLGA BJONER(1887-1969)

OLAF FERMANN(1892-1975)

KNUT HAMSUN(1859-1952)

ADOLF HOEL(1879-1964)

GULBRAND LUNDE (1901 -1942)

HANS JAKOB SKAAR PEDERSEN(1908-1946)

VIDKUN QUISLING(1887-1945)

Av  Bernt Roughtvedt

Les mer

 

”Frontsøstre – Norske kvinner under hakekorset”

Av Vegard Sæther

Les mer

 

 

BLODBADET I KARELEN

 

Skijegerbataljonenes undergang 25-27. juni 1944

 

av Stein Ugelvik Larsen

og  Frank Magnes

Les Mer

 

SOLKORS ELLER HAKEKORS

Av Sigurd Sørlie

 

 

Les mer

 

Himmlers Norge - Nordmenn i det storgermanske prosjekt

 

av Terje Emberland og Matthew Kott

Les mer

 

 

Bokomtale

 Ingeborg Solbrekken:

 

»Landsvikoppgjørets hemmelige historie»

Brukte norske rettsmyndigheter krigsforbrytere og nazi-metoder ved landssvikoppgjøret?

Les mer:

 

 

 

Bokomtale:

Nazistempelet

av Ingebjørg Jensen

 

Les omtalen

 

 

Bokomtale

 

Bildene som skulle brennes

Les mer

 

 

Ståle S. Skjæveland

 

Med en far som arbeidet i Statspolitiet og en mor som var løpejente for motstandsbevegelsen har Skjæveland et unikt utgangspunkt for å gi en mer balansert fremstilling av denne fortiden enn tilfellet nok har vært i mange år

Les presentasjon

 

Omtale ved I.C.Stridsklev

 

Stavanger Aftenblads omtale

 

Omtale i VG av Guri Hjeltnes Holocauseteret

 

Arvid Bryne:

 ”Krig og sannhet, Langelandsaken og landsvikoppgjøret”

 

Denne boken anbefales!

Boken er så ubehagelig sann at den neppe får noen pris, neppe blir med i Innkjøpsordningen og den må stort sett bestilles enkeltvis i bokhandlene

Les mer.

 

Forfriskende og rystende om rettsoppgjøret:

”Oppgjørets time”

av Ingerid Hagen

Les utdrag av presseklipp

 

Tidligere frontkjemper Rolf Ursin (92):

Jeg kan ikke angre

Rolf Ursin (92) mener frontkjempere og NS-medlemmer har blitt dårlig behandlet når historien er blitt skrevet. Nå har han skrevet bok for å få fram sin versjon.

Les mer

 

 

Den engasjerte museumsvokteren

Arnfinn Moland.

Artikler fra ABC-Nyheter.          Les mer