Bokomtale – Landsvikoppgjørets hemmelige historie

                             av Ingebjørg Solbrekken

 

Hjem

Nyheter

Bøker

Avisartikler

 

Om Vennetreff

Referater

Filmer

Lydopptak

 

Bokomtale ved I.C.Stridsklev:

 

 

Landsvikoppgjørets hemmelige historie av Ingebjørg Solbrekken

Brukte norske rettsmyndigheter krigsforbrytere og nazi-metoder ved landssvikoppgjøret?

TA har en utmerket omtale av Ingeborg Solbrekkens nye bok 18.7., Quislings fødselsdag. Navnet som ble gitt krigsforbryteren Somdalen som etterforsker og provokatør for landssvikpolitiet var kanskje ikke tilfeldig: ”Politifullmektig Bang”. Bang var pikenavnet til Quislings mor. Boken avslører en del av de horrible metodene som ble brukt under etterkrigsoppgjøret, som bruk av provokatører, at politiet arrangerte rømninger som medfanger og de som tok imot ”rømlingene” ble straffet for, at folk ble dømt etter løgnaktige rapporter bl. a. av krigsforbrytere som Somdalen.  Det ble brukt vold mot fanger for å få dem til å tilstå.

Det hun påpeker var velkjent for de som opplevde seg ”rammet av rettsopprøret”, og noe av grunnen til at anklagene mellom de to partene etter krigen i Norge ble gjensidige. Også Ingeborg Solbrekken har kommet til at Stortingsmelding nr.64 fra 1950 som ofte er referert til som ”sannheten” om kritikken av oppgjøret, var et ensidig forsvarsskrift for det. 

I motsetning til H.F. Dahl ble jeg først forskrekket mot slutten av boken: Da gjengis begrunnelse for at fengselsoverlege Jon Leikvam foreslo judisiell observasjon av Gard Holtskog, en av de sterkeste kritikerne av oppgjøret. Som det ofte hender når folk blir forfulgt, var han begynt å lide av forfølgelsesvanvidd (paranoid). Begrunnelsen til Leikvam var likevel ikke langt fra hva de fleste medlemmer av Nasjonal Samling mente resten av livet, i høyere grad jo strengere de ble straffet(s.296). Holtskog hadde fått livstidsdom: ”Han nærer en grenseløs beundring for Quisling som han mener var bokstavelig talt guddommelig og det største menneske som har levet og han angrer på at han sto i mot Quisling i enkelte spørsmål. Han er i sjelden grad fylt av forakt mot rettsoppgjøret og venter bare på at det skal komme et landsoppgjør mot rettssvikerne.”

Holtskog er et eksempel på at oppgjøret fikk enkelte til å angre, men neppe på det de var forventet å angre på.

IC Stridsklev

Les mer og kjøp boka

 

Tilbake til boklisten