Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image001

 

 

Vennetreff for NS-barn

Bokomtale

Landsforæder?” v/Einar Lange-Ree

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: image001

 

Hovedside

Nyheter

Vennetreff

Referater

Litteratur

Avisartikler

Filmer

Lydopptak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Landsforræder?” av Einar Lang-Ree

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Landsforræder? - Einar Lang-Ree Einar Lang-Ree

 

 

Einar Lang-Ree er et NS-barn, som har fortalt sin og familiens historie i boken ”Landsforræder?” Han var nest yngst av 7 søsken født 1919-1931. En ble frontkjemper før noen i familien hadde meldt seg inn i Nasjonal Samling

 

Han forteller om vurderinger og opplevelser hos familier der det var medlemmer av Nasjonal Samling. Han plasserer ansvaret for at Norge ble okkupert hos Arbeiderpartiet, som drev ”Det brukne geværs” politikk og ikke hadde tatt advarslene om at Tyskland ville komme til å angripe alvorlig. Senere opplevde de at kritikk av Arbeiderpartiregjeringen ble tolket som tyskvennlighet. Han understreker at Nasjonal Samling på ingen måte kunne sammenlignes med Hitlers nazisme. Einar Lang-Ree opplevde allerede i okkupasjonstiden at måten å overleve på var å unngå å delta i debatter, noe han har levd etter hele livet, frem til nå. Han opplevde i okkupasjonstiden at folk ble for- og imot hverandre. Og slik forble det. Han merket at grunner til å flykte til Sverige kunne være å slippe unna en farskapssak, eller at man var skolelei. Han var overbevist om at de som meldte seg inn i Nasjonal Samling gjorde det fordi de mente det var best for landet i den situasjonen det var kommet i. Han er forundret over at NS-folkene, ofte de beste folkene i bygda, ble dømt for landssvik, mens tyskerarbeidere, også de som bygget flyplasser mens krigen ennå pågikk våren 1940, gikk fri. Han forteller om ”da freden brøt løs” og gir eksempler på familiens skjebne etter krigen. Han var 16 år, unngikk så vidt å bli arrestert sammen med faren og brødrene. Han ble utvist fra skolen. Han sto for våronna på egen og andres gårder og fikk knapt tid til å spise og sove. Han gir eksempel på skjebnen til frontsøstrene, som i stedet for anerkjennelse av sin ”Florence Nightinggale”-tjeneste ble dømt for landssvik, fratatt det de eide og dømt til tvangsarbeid.  Og vi får eksempler på hvorfor Hjemmefronten etter krigen fikk navnet ”Tjuvefronten”, og hvordan prestene hetset konfirmanter fra NS-familier. Boken forteller typiske eksempler på NS

-familiers skjebner. Den anbefales, til tross for at den skjemmes av noen faktafeil. Boken har gitt grunnlag for noe diskusjon lokalt, men dessverre er det fortsatt vanskelig å få inn debatt innlegg med politisk ukorrekte synspunkter.

 

Kjøp eller les mer.