Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: flg_norwa2

 

Vennetreff for NS-barn

om

Tungtvannaksjonene

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: flg_norwa2

 

Hovedside

Nyheter

Vennetreff

Referater

Litteratur

Avisartikler

Filmer

Lydopptak

 

Dette oppnådde Tungtvannsaksjonene: 84 døde og tungtvann til Sovjet 

 

I følge både Albert Speer(Erindringer) og overingeniør Jomar Brun, professor Tronstads nære medarbeider både på Rjukan og i London oppfattet aldri Hitler at tungtvann kunne brukes til våpenproduksjon. Brun skrev boken "Brennpunkt Vemork 1940-1945" som utkom på Universitetsforlaget i 1985. Der gjengir han utdrag fra sine rapporter til Tronstad i England. Brun hadde god kontakt med de vitenskapsmenn i Tyskland som bestilte tungtvannet. Allerede i juli 1942 fikk Tronstad beskjed fra Brun om at tyskerne ikke hadde planer om å lage kjernefysiske våpen, men kjernekraftverk. Likevel, 5 måneder senere, 19.11.1942 ble det sendt to fly og to glidefly fra England for å bombe anlegget på Vemork. Det eneste som ble oppnådd var at 41 briter omkom.

 

I februar 1943 stoppet sabotasjeaksjonen tungtvannsproduksjonen for 3 måneder.  16.11.1943 slapp 161 amerikanske fly nesten 1000 bomber over Rjukan uten å treffe målet. 21 sivile omkom.  Etter sabotasje 20.2.1944 gikk fergen "Hydro" ned på 430 m dyp i Tinnsjøen. 18 omkom, derav 14 nordmenn, den yngste 4 år.  Fire fat på 160 l som ikke var fulle, fløt opp. De inneholdt det konsentrerte tungtvannet. I tillegg ble det sendt noe tungtvann fra Såheim.

Alle disse fatene kom trygt frem til Tyskland. Der ble de året etter beslaglagt av Sovjet...

Etter krigen reiste Brun til Tyskland. Der bebreidet han professorene som hadde arbeidet med tungtvannet at de hadde bedt om å få det. Det førte bl.a. til at fergen Hydro ble senket. De svarte: ”Hva skulle vi gjøre i en slik situasjon? Vi hadde lite bruk for luten, da det ville være meget vanskelig å utvinne tungt vann av den, men da de militære kom og spurte om vi ønsket å få den sendt til Tyskland, kunne vi jo ikke si at vi ikke kunne bruke den. Da ville de få inntrykk av at vi ikke hadde noe viktig å gjøre og ville ha sendt oss til Østfronten.”

 

Fortsettelse følger om omstendighetene rundt professor Tronstads død…