MANNEN FRA UNDERVERDENEN

GULOSTENet forbryterliv.

 

 

Hjem

Nyheter

Bøker

Avisartikler

 

Om Vennetreff

Referater

Filmer

Lydopptak

 

Mannen fra underverdenen - Gulosten - et forbryterliv (BOK)

 

MANNEN FRA UNDERVERDENEN

GULOSTEN – et forbryterliv.

 

En typisk god nordmann?

Per Hem har skrevet en vel dokumentert biografi om Sigfred Johannes Andersen, «Gulosten». Han var hele livet uforbederlig. Likevel har han hatt en viss nimbus som krigshelt og Lingemann, stort sett fordi han har fått redigere og skrive sin historie selv. Det har jo de fleste gode nordmenn fått full anledning til. I 1942 var han 42 år, og en kjent forbryter. Det ble satt ut et rykte om at han var «blitt utropt til hirdmann og endog hirdfører, til tross for at han aldri hadde vært medlem av hverken hirden eller NS, likeså lite som av noe annet politisk parti. Ryktene om at han skulle være sett i hirduniform både her og der, var sikkert satt ut av gode nordmenn for å sverte NS. Andersens navn (Gulosten) var belastet både for jøssinger og «nazister», og ville derfor fungere som propagandanummer for fienden – uansett hvilken side han tilhørte.

Et par uker senere tok «Gulosten» affære og fikk 22.2. 1941 på trykk et dementi i «Hirdmannen» som endte slik: «En skrøne mer eller mindre i denne tiden spiller vel ingen rolle, men da jo folk vil ha det til at det er så mange «forbrytere» i Hirden, kan man vel saktens undvære undertegnede.» Redaksjonen føyde til for egen regning at Gulosten hadde atskillig klarere forstand enn de engelske løgnfabrikanter. Han forsto at NS-bevegelsen, med de høye idealistiske mål, ikke var noen tumleplass for forbrytere av noen som helst sort.

Dermed var Gulostens lykke gjort. Han oppnådde til og med å komme i tysk fangenskap. Der fikk han mane gode kontakter på «rett sie». Han utførte i mars 1942 det første politiske drapet i Norge i okkupasjonstiden. Raymond Colberg var den eneste Abwehragent som ble likvidert. De fleste Abwehragenter kom greit fra det. De pleide jo ikke melde seg inn i Nasjonal Samling. Med NS-merket, Olavskorset på brystet var det neppe muligheter for å avsløre eller infiltrere illegalt arbeid.

Etter drapet måtte Gulosten ut av landet, først til Sverige og så til London. Han kom inn i Kompani Linge, som sto under kommando av det britiske SOE, Special Operative Executionist, som drev med irregulær/illegal krigføring på okkupert jord. Der ville man utnytte Gulostens erfaringer og sende han med en likvidasjonsgruppe til Norge. Han måtte lære «silent killing» og bruk av gift. Innbrudd kunne han fra før. Han landet som en del av Bittern-ekspedisjonen 4.10.1942. De hadde med seg en liste på 62 personer som skulle likvideres, derav Quisling og to av hans ministre. Milorg var forskrekket. Men han fikk lært «Kjakan» opp til å dirke opp låser. Han fungerte som kokk og hønsetyv. Oppdraget ble avbrutt etter at han hadde gått på fylla i Oslo, oppsøkt kona og hatt uforsiktig omgang med våpen. På vei tilbake til London var han løsmunnet, blant annet overfor et følge på fem jøder. Gulosten bar da preg av, og fortalte at han gikk på kokain. Forfatteren nevner at mange jøder ble varslet. I et brev fra Quislings «utenriksminister» Finn Støren til overlege Scharffenberg forteller Støren om at han og Quisling var enige om at jødene burde varsles da ordren om massearrestasjon gikk ut, noe Støren hevder ble gjort.

Tilbake i London ble Gulosten mannskap på en MotorTorpedoBåt (MTB) 715. Hans sjef ble Per E. Danielsen, som 13.2.1944 hadde vært med på å senke hurtigruten «Irma» og lastebåten «Henry» der i alt 63 mennesker omkom. Fordi kysttrafikken var fritt vilt for den engelske flåten, og det gikk hardt ut over ikke minst hurtigrutene, ble seilingstidene ikke avertert. Gulosten var på to tokt ved norskekysten i 1944, fra 5-14.3.  og i desember. Han var også på seks tokt langs norskekysten i 1945, uten at det kom til spesielle aksjoner. Men han ble lettere såret ved Hollands kyst da han deltok i blokaden som førte til hungersnød i Holland siste krigsvinteren. Han var ikke i Norge i mai 1945, da h/gjemmefronten ble opplevd som tjuvefronten. Han tok sitt monn igjen senere. Gulosten var fortsatt på MTB i Vadheim i Sogn 3. juli 1945. Han var tørst, og oppsøkte en krigsfangeleir for å få mer å drikke. Det hadde de ikke, og Gulosten skjøt ned to tyske krigsfanger. Saken ble dysset ned. Det ble påtaleunnlatelse hos Kongen i statsråd.  Forfatteren spør: «Fantes det maktpersoner som var engstelige for hva som kunne komme fram under en rettssak, og som derfor ønsket å legge lokk på saken? Noen har ment det»(s.257). I saksmappen finnes utkast til et brev datert mars 1947 fra forsvarsminister Jens Christian Hauge til Justisdepartementet. Hauge etterlot ikke noen tvil om at han gikk inn for påtaleunnlatelse. To år senere fikk Hauge følgende kort fra Lund i Sverige stemplet lille julaften 1949:»Gode kamerat. Jeg sender deg du min store beskytter mine beste ønsker for deg og ditt hus om en god jul. Jeg håper det nye året gir meg kraft til å skaffe deg ytterligere to uskyldige germaneres hode på et fat. Hilsen Gulosten (s.279) Til forsvarer fikk Gulosten frigjøringspolitimesteren i Bergen, Reidar Skau. Han ble herostratisk berømt etter at han 16.5.1945 var gjengitt på første side i Dagbladet der det het: »Alle som har medvirket til at nordmenn er drept, vil bli henrettet. Likeledes frontkjempere og angivere. Frontkjempernes dager er talte. De som har gjort seg skyldige i mindre forbrytelser skal dømmes etter en særskilt lov som ikke står i straffeloven.«  Etter denne innsatsen og innsatsen for Lingemannen Gulosten hadde han vist korrekt nok nasjonal holdning til å bli utnevnt til Høyesterettsdommer samme år. Men Gulosten hadde også annen god juridisk bistand. Før likvidasjonen av Colberg hadde han kommet i kontakt med familien Schjødt. Både far og sønn Annæus var jurister. Faren var aktor i Quisling-saken, ivrig sekundert av dommer Solem. Schjødt var ikke i stand til å forestille seg at Quisling kunne hatt en positiv tanke. Han dømte også Sckancke til døden. Han nektet også å gjenoppta saken, kanskje ikke minst fordi Schancke hadde påvist at statsminister Nygaardsvold, utenriksminister Koht og forsvarsminister Ljungberg hadde signert på Norges Kapitulasjonsavtale av 10.6.1940, som alle tre påsto de ikke hadde sett.

Derimot mistet familien Schjødt og andre aldri troen på krigshelten Gulosten. Da han ville opprette snekkerverksted i 1947 fikk han penger både fra Kong Haakon VIIs utdanningsfond og fra Krigsskadetrygden, det siste opprettet av NS-myndighetene i 1940. Han fikk også en tyskerbrakke til verksted. Det virket ikke som han sørget særlig over kona Ruth, som var blitt henrettet etter at hun hadde fortalt om delaktighet i drapet på Colberg. Våren 1945 traff han sin neste kone, Hertha. Barnevernet lot dem i 1947 bli fosterforeldre til en pike på 7 år, selv om Gulosten hadde sviktet sin egen sønn. I 1947-48 ser det ut til at han drev med ulovlig salg av brennevin. Da Gulosten stjal materialer i 1954, ble han reddet av Annæus Schjødt junior. 64 år gammel fikk han krigsinvalidepensjon. I 1964 var han involvert i biltyveri, året etter i innbrudd hos en gullsmed. Han betalte aldri sin siste bot. IC Stridsklev

 

Boken er blant annet et resultat av at en som hadde latt seg bruke som fangevokter våren/sommeren 1945 uvanlig nok viste seg verdig den tilliten en frontkjemper viste ham, så han tok vare på dagbøkene hans.

 

Forfatteren begynner sin innledning med et sitat av Blaise Pascal: »Sannheten er så tilslørt i vår tid, og løgnene står seg så godt, at man ikke kan kjenne sannheten igjen, med mindre man elsker den.»  Senere siterer han Johan Galtung: «Vi har ikke historiebøker for å vise hva som er sant, men for å vise at vi selv har rett.» Han skriver også om de offisielle historieskrivere: »De skulle allerede på et meget tidlig tidspunkt skrive historien om de politikeres handlinger, som ikke bare hadde vært direkte medvirkende til landets ulykkelige skjebne, men som ennå, mens historien ble skrevet, representerte de nye makthaverne. Og dette skjedde i en periode da ytringsfriheten fremdeles var fullstendig kneblet. Ingen fra «den gale» siden fikk komme til orde, hverken i pressen eller i andre media, og jeg vil påstå: Heller ikke i rettssalene.» Det siste illustrerer han med erfaring fra egen rettssak:»De vitnene jeg ville ha innkalt, møtte ikke. Han trodde ikke de var blitt innkalt. Forsvareren rådet ham til ikke å si for meget, det ville bare irritere retten. Forlagets forord slutter slik: »Som leseren vil se har forlaget utstyrt teksten med fotnoter. Dette har vi gjort for å sette forfatterens redegjørelse inn i en sammenheng der dette har vært nødvendig, presisere og utfylle der beskrivelsene er mangelfulle eller direkte feilaktige. Hva årsaken til mangler og feil er, fravær av kunnskap, bevisst unnvikelse av ubehag eller opportunisme hos forfatteren, får forbli et åpent spørsmål.«

Etter som man leser boken, kan man undres om disse innvendingene ikke vel så mye gjelder forleggerens fotnoter.

Dette er godt illustrert på s 33: Forfatteren skriver at Norges nasjonalsosialistiske Arbeiderparti (NNSAP) lå politisk på linje med de tyske nasjonalsosialistene. Den politiske avstanden var stor, men vi hadde likevel til felles en sterk antikommunistisk holdning. Rimeligvis tilstrebet de røde å utradere forskjellen mellom de to ideologiene. Forlagets fotnote:» Norges Nasjonal-Socialistiske Arbeiderparti (NNSAP) ble stiftet høsten 1932 og blir regnet som en radikal og umoden versjon av Nasjonal Samling.» Forlaget skjelner ikke mellom sivilister og franktirører/krigsforbrytere i sivil, noe som gjør det umulig å skille mellom krigsforbrytelser og legitime handlinger. Forleggeren tror at Elverumsfullmakten ble vedtatt, til tross for at Hambro ikke lot den bli votert over, fordi blant andre representant Førre begynte en diskusjon. Det som ble vedtatt var en forhandlingsdelegasjon med tyskerne. Uansett kunne en slik fullmakt ikke gå ut over §17 i Grunnloven. Den tillater i alle fall ikke regjeringen å vedta straffelover, heller ikke som provisoriske anordninger. Forleggeren tror også på at Norges krig fortsatte etter kapitulasjonen 10.6.1940, og at Norge kunne stille krav etter å ha tapt krigen. På side 181 i sin fotnote 116 viser forleggeren at han ikke kjenner episoden i Skancke-saken, der Kapitulasjonsavtalen av 10.6.1940 ble fremlagt med påtegningene til Nygaardsvold (J.N), Koht(H.K.) og Ljungberg(Lj) den 7.8.1940somalletre inntil da hadde nektet for å ha sett den. Det var den tyske versjonen som gjaldt, og «gesamt» betyr samtlige, ikke «samlede» eller «forsamlede». Uansett: Forutsetningen for å dømmes for «landssvik» var at man var seg bevisst at det var krig, eller planlagt krig. Derfor sto det i alle «Landssvikdommene at anklagede «forsto eller måtte forstå» at krigen fortsatte etter kapitulasjonen 10.6.1940.

Rolf Collin Nielsen har skrevet en utmerket bok. Selv ikke notene ødelegger den! IC Stridsklev