Bøker

 

 

Hjem

Nyheter

Bøker

Avisartikler

 

Om Vennetreff

Referater

Filmer

Lydopptak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan0001

 

Farfars skrin

Om Farfars skrin

Farfars skrin hadde ikke vært åpnet siden krigen. I det hadde han samlet sitt historiske testamente, etterlatt det i et pengeskap og latt skjebnen råde. Lite visste han om hva etterkommerne ville gjøre med hans historie. Ville tiden noen sinne komme da noen ville være villige, eller i stand til å se verden slik han selv så den i 1940?

Triumf og tragedie.

Historien om NS-minister Gulbrand Lunde.

Boken består av tre deler: Første del er biografien om Gulbrand Lunde, skrevet av lektor Jan Magne Arntsen. Andre del er en vurdering av Lundes ideologi av Thor Geir Harestad. Den tredje er sønnesønnens fortelling om hvordan det gikk videre etter at ekteparet Lunde omkom.

 

 

12 BREV. Minner fra etterkrigsårene 1945-47

Av søstrene Anne Marie Waage og Kari Mathilde Bakke

Dette er en altfor sjelden bok. Den er bygget på brevene søstrene født i 1938 og 1941 i Haugesund sendte sin mor som satt på Bredtvedt i august-desember 1947. Historien er typisk for NS-familiers opplevelser i hele Norge..

 

DOMMERNES KRIG.Den tyske okkupasjonen 1940-45 og den norske rettsstaten.

 Av/Hans Petter Graver

Far elsket fedrelandet

Av Turid Nystøl Rian

Norges verste nazister – Nordmenn og tyskere i Hitlers tjeneste 1940-45

Av  Bernt Roughtvedt

Bernt Roughtvedt ser ikke forskjell på tyske og norske nazister som handlet til fordel for okkupasjonsmakten, og medlemmer av Nasjonal Samling som lovlig/legalt handlet til beste for sine landsmenn, og gjorde at Norge var ett av de land som kom best ut av tysk okkupasjon. Her er en annen beskrivelse av noen av disse som han omtaler i boken.

OLAF FERMANN, KNUT HAMSUN, ADOLF HOEL, GULBRAND LUNDE, HANS JAKOB SKAAR PEDERSEN, VIDKUN QUISLING

M/S Theklas himmelferd.

Av I C Stridsklev

Dette er historien om 19 menn som 1.9.1945 kom med på en båtreise som måtte gå galt: En liten tysk elvebåt var fylt med en blanding av ammunisjon og sprengstoff, deriblant gurdynamitt som hadde stått og skilt seg til kiselgur og nitroglycerin. De kom ut der innholdet skulle dumpes, og Atlanteren sto rett på. Båt med innhold ble tilintetgjort. Om bord var 10 norske varetektsfanger, 6 sivile tyske sjømenn, en norsk vakt og en norsk tolk, og en engelsk underoffiser som var jøde. Etter 50 år ble de endelig begravet, under den hittil eneste gudstjeneste i Norge med både protestantisk, katolsk og jødisk prest.

”Frontsøstre – Norske kvinner under hakekorset” Av Vegard Sæther :

Boken inneholder en del konkrete opplysninger om frontsøstre, men tar en del vanlige fordommer mot dem som selvsagt.

Himmlers Norge - Nordmenn i det storgermanske prosjekt

av Terje Emberland og Matthew Kott

Etter 10 års forskning og mange millioner har forfatterne ikke klart å bevise sine fordommer mot NS-medlemmer og frontkjempere. Tross dette har de utbredt fordommene slik at folk nå tror dem. Likevel har de oppfatttet: At SS ofte betraktet andre tyskvennlige kretser i Norge som mer interessante partnere enn Quisling og NS-ledelsen. Det ser ut til at de anser tyskvennlighet hos Quisling og NS som selvsagt. Boken fremstiller Nasjonal Samlings kamp for Norges og nordmenns interesser mot norske og tyske nazister, uten helt å være seg bevisst forskjellene i ideologi.

SOLKORS ELLER HAKEKORS

Av Sigurd Sørlie

Sørlie har oppfattet motsetningene mellom Nasjonal Samlings nasjonalisme og internasjonalismen til SS. Han har også forstått at Himmler ikke lyktes i å overbevise frontkjemperne om ideologien til SS. Han har ikke oppfattet motsetningen mellom ideologien til Nasjonal Samling og nasjonalsosialismen.

 

Krigshistorien

av Frode Fanebust

Les mer

BLODBADET I KARELEN

Skijegerbataljonenes undergang 25-27. juni 1944

av Stein Ugelvik Larsen og Frank Magnes

Larsen har vært en pådriver for å hente levningene etter falne frontkjempere fra høydene Hasselmann og Kaprolat i Karelen fra der ble liggende der de falt fra juni 1944, bortsett fra gravrøvere som fjernet dødsmerker og andre identifikasjonsmuligheter. Boken inneholder mange fakta. En del av dem er kommet til orde. Men hvor stor urett det norske samfunn gjorde mot skijegerne, kommer ikke frem.

 

Bildene som skulle brennes

Av Svein Woje

Les mer

 

Mairegn

av Ståle Solberg Skjæveland

 

Norges skjebne under to verdenskriger”

av Sten Hansen

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: 16 år og Hitlers soldat

16 år og Hitlers soldat

 

Historien om Ivar Skarlo, en norsk soldat på Østfronten 

 

»Landsvikoppgjørets hemmelige historie»

av Ingebjørg Solbrekken

Nazistempelet

 

av Ingebjørg Jensen

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: F:\FORFATTERE_\BORGERSEN, MORTEN\JEG HAR ARVET EN MØRK SKOG\OMSLAG\Jeg har arvet en mørk skog forside.jpg

“Jeg har arvet en mørk skog”

av Morten Borgersen

 

Bokanmeldelse av I C Stridsklev i TelemarkAvisa og Varden

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.kristians1.net/egenutgivelser/ettilbakeblikk.png

 

Et tilbakeblikk”

av Rolf Ursin

 

Litt her

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Oppgjørets time av Ingerid Hagen (Innbundet)

 

Oppgjørets time”

av Ingerid Hagen

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.haugenbok.no/verk_img/ok_9788292870426.jpg

 

Hitlers norske hjelpere"

av Nina Drolsum Kroglund.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.haugenbok.no/verk_img/ok_9788243004801.jpg

Det niende barnet - NS-ordførerens jødiske sønn”.

 

av Frank M. Rossavik

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Vi sloss for Norge

Vi sloss for Norge” Frontkjemper og motstandsmann - fiender i krig, venner i fred

av Arvid Bryne, Svein Blindheim og Bjørn Østring

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Tyskerjentene

 

”Tyskerjentene”

 

av Helle Aarnes

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.haugenbok.no/verk_img/ok_9788282140713.jpg

 

”Dømmer ikke”

Oliver H Langeland

”Det gamle loftet”

 

Av Karin Woll

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Regiment Norge - Harry A. Ellingsen

”Regiment Norge. Historien om en frontkjemperenhet”.

 

Harry A. Ellingsen

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: De kalte oss naziyngel - Baard H. Borge

 

”De kalte oss naziyngel”

Baard Borge

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Landsforræder? - Einar Lang-Ree Einar Lang-Ree

“Landsforræder?”

 

Av Einar Lang-Ree

Les mer.

 

Krig og sannhet, Langelandsaken og landsvikoppgjøret.

v/ Arvid Bryne:

Les mer

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Den frivillige

Den frivillige

Manuset lå i skrivebordsskuffen i 60 år. Nå tåler historien dagens lys.

LES MER

”Norske nazister på flukt”

       av Anne Kristin Furuseths

     Les mer

Hva står det i brevet?

av Karin Margareth Woll