«Den største forbrytelsen»,  bok begått av Marte Michelet

 

Hjem

Nyheter

Bøker

Avisartikler

 

Om Vennetreff

Referater

Filmer

Lydopptak

 

 

Norske jøders skjebne:

Hva Marte Michelet skrev i boken ”Den største forbrytelsen, ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust”, og hva hun ikke skrev om tyskeres, NS-folks og gode nordmenns ansvar.

Dessverre skjedde det en enda verre forbrytelse nærmere 3 år senere. Da over 80 000 sommeren 1945 ble sendt ”hjem til Stalin”. Det førte nok dessverre til mange ganger så mye død og lidelse.

Marte Michelet avslører ufrivillig sin generelle holdning s.126:”Mer og mer gikk det opp for tyskerne hvilke oppblåste løgner Quisling hadde servert dem om Nasjonal Samlings organisatoriske styrke i Norge. Medlemstallene var stusslige (Ap fikk individuelt medlemskap i 1995. Året etter hadde de 68833 medlemmer. I 2013 hadde de 52661 medlemmer. Nasjonal Samling hadde ca 55000 medlemmer. Den gang var befolkningen vel halvparten så stor som nå, så prosentvis representerte NS-folk mange flere), og selv om NS svulmet i rekkene etter 9.april, var det altfor mange opportunister, lettvektere og intrigemakere i partiet. (Slik ble medlemsstokken beskrevet i saken mot Quisling. HF Dahl forsto godt at Quisling ikke kunne godta den beskrivelsen!) NS og alle partiets underorganisasjoner manglet disiplin, karismatiske ledere og ideologisk skolerte kadre. (kader: kader (frå fransk cadre, av latin quadrus, «firkanta») er ein person med ei høg stilling i ein organisasjon. Kadrar vert vanlegvis sett på som stammen eller ryggrada i denne organisasjonen, utøver leiarskap og har undervisningsoppgåver. Ofte vert ordet forbunde med revolusjonære eller kommunistiske organisasjonar. Kjernen i (politisk, især kommunistisk) organisasjon.

Nasjonal Samling hadde så visst ingen kadre, men derimot den senere sosialminister Johan Lippestad: (Norsk biografisk leksikon) August 1940 meldte Lippestad seg inn i NS og ble partiets kretsfører i Askim. Samtidig fikk han avskjed av Røwde, til tross for at flertallet av de ansatte bad for ham. Da NS i løpet av ett år vokste fra noen hundre til 30 000 medlemmer, ble behovet for en profesjonell administrasjon påtrengende. Som NS' riksorganisasjonssjef fra mars 1941 fikk Lippestad ansvaret for partiets organisasjonsavdeling, som holdt til i partihuset i Rådhusgata 19 i Oslo. Lippestad var en effektiv leder. De rundt 55 000 som i løpet av årene 1940–45 meldte seg til NS, møtte en partiorganisasjon så profesjonell og velsmurt som aldri tidligere var sett i Norge.

 

Boken handler om skjebnen til familien Braude. Foreldrene Benzel og Sara kom til Norge i 1912. Deres 4 barn ble alle født i Norge: Helene Dora i 1912, Isak i 1914, Charles i 1915 og Harry i 1919. Bare datteren Helene og sønnen Charles, som begge var ”arisk gifte”, overlevde.

Ekteparet kom til Norge som følge av russernes pogromer. Michelet forteller om russiske bølger av pogromer i 1881-82 etter at tsar Alexander II ble myrdet, og i 1903-07. Hun forteller (s.24) at 4 millioner jøder forlot Russland mellom1846 og 1932. Hun forteller også på s.43 at Bolsjevikrevolusjonen hadde ført til en radikalisering av Arbeiderbevegelsen i hele Europa, også i Det Norske Arbeiderparti hadde den revolusjonære linje vunnet frem. Hun har et kapitel om jødebolsjevismen, og ser uttrykket som ren rasehets. En del norske jøder, også sønnen Isak i familien Braude ble kommunister. Samtidig kjenner hun visst ikke til det norske nazipartiet fra 1932, NNSAP, men beskriver Nasjonal Samling som om det skulle være nazistisk og en avlegger av det tyske NSDAP.

Marte Michelet har tydeligvis ikke lest dette fra Quislings ”Russland og vi” fra 1930: Jødespørsmålet i Russland inntar en plass for sig.

Meget har vært talt og skrevet om jødene i den russiske revolusjon. Det er heller ingen tvil om at jødene i avgjørende grad har bidradd til utbruddet av den første revolusjon i 1917 og til å omstyrte det gamle regime. Både den jødiske intelligens i Russland (advokater, læger og apotekere) og den internasjonale jødedom. Forholdet var som bekjent det at jødene i det gamle Russland , hvilke talte over 6 millioner, var underkastet en rekke restriksjoner m.h.t. bosted, stilling o.s.v., og delvis også utsatt for forfølgelse.  Dette drev mange av den jødiske intelligens over i de revolusjonære partier. Det satte også jødene over hele verden op mot tsar-styret. ””Jødene har utvilsomt også spillet en meget betydelig rolle i bolsjevikk-revolusjonen. Ikke alene er marxismens og bolsjevismens teori stort sett et jødisk åndsprodukt, men jødene har også forholdsvis langt mer enn nogen annen nasjonalitet medvirket til disse idealers omsetning i praksis. Jøder har i så stort antall deltatt aktivt både i revolusjonsledelsen og ikke minst i revolusjonstribunalenes virksomhet, at for det almindelige folk i Russland er jøde og bolsjevik noget nær det samme. I de senere år er riktignok en rekke jøder sjaltet ut av den øverste ledelse i forbindelse med de indre stridighetene innen partiet.”

”På den annen side er jødene i sin helhet sikkert det folk i Russland som har lidd mest under revolusjonen. Dette følger allerede derav at hovedmassen av den jødiske befolkning er håndverkere og småhandlere, erhverv som er blitt ruinert av revolusjonen. Heller ikke kan man vel si at den jødiske kapitalistklasse i Russland er blitt skånet mer enn andre kapitalister. Dertil kommer at den jødiske befolkning særlig i Ukraina og Hvite-Russland under revolusjonen og borgerkrigene har vært utsatt for de voldsomste forfølgelser og ødeleggelser, såkalte pogromer. Riktignok vesentlig fra de antikommunistiske elementers side, men det er dog allikevel en omstendighet som må skrives på revolusjonens regning. Bare i Ukraina er på den måte under revolusjonen blitt drept flere hundre tusen jøder, mange hundre tusen jødiske hjem blitt fullstendig plyndret, kvinnene voldtatt og en 300 000 jødiske barn blitt hjemløse omstreifere.

Disse kjensgjerninger gjør imidlertid lite eller intet inntrykk på de ukrainske og storrussiske masser.  Deres århundrer gamle rasehat mot jødene er blitt forsterket ved revolusjonen, og at bolsjevikk-styret både teoretisk og praktisk tar standpunkt mot anti-semittismen gjør ikke saken bedre. De minste uttalelser mot jødene kan nu medføre den strengeste straff.”

På s.95 nevnes den internasjonale konferansen i Évian i juli 1938. 32 land deltok, blant dem Norge. Resultat: ”Verden så ut til å være delt i to: De stedene hvor jødene ikke kunne bo, og de stedene der de ikke fikk komme inn.” Chaim Weizmann, polsk jøde. Så var alt klart for Krystallnatten, som de fleste utenfor Tyskland tok avstand fra.

I "Fritt Folk" for 1938 kan leses at Quisling "vilde ikke optre som forsvarer av det som i øieblikket skjer i Tyskland" (Krystallnatten). Han holdt et foredrag med tittel "Skaff jødene en egen stat", som var i samsvar både med Nasjonal Samlings og sionistenes nasjonalisme.

Færre enn 500 jøder kom til Norge i 1930-årene, derav 39 barn gjennom Nansenhjelpen til et nyetablert jødisk barnehjem i Oslo. Det ble lokalisert sammen med gamlehjemmet i Holbergs gate.

Marte Michelet tror på en del myter, (s.111) som for eksempel at det på ”Blücher” ”var mannskapene som hadde som spesialoppdrag å ta kongehuset og regjeringen til fange” Det skjedde ikke noe slikt i Danmark.

S.112-3:”Den tyske invasjonen av Danmark og Norge var planlagt i all hemmelighet og overrasket selv dem som hadde anklaget Hitlerregimet for å planlegge storkrig.” ”Likevel dreide ikke erobringen av Norge seg bare om ren overmakt. Deler av forsvarsledelsen var preget av handlingslammelse, inkompetanse og ren og skjær somling. Og flere steder ga norske offiserer og norsk politi direkte bistand til invasjonsstyrkene. Blant de velvillige var politimesteren i Oslo, Kristian Welhaven. Da troppeflyene begynte å lande på Fornebu lufthavn med den ene bataljonen etter den andre, sendte Welhaven på eget initiativ, ut en eskorte for å ledsage tyskerne til Akershus festning.” Dessverre, det var justisminister Wold som i følge egen dagbok beordret dette både i Oslo og andre byer han fikk kontakt med. I tillegg hadde ikke regjeringen i følge eget senere utsagn kompetanse i mobilisering, så de mobiliserte om morgenen 9.4.1940 en del av hæren med skriftlig innkalling til noen dager senere.

Michelets skurk den dagen er naturligvis politimester Askvig i Aker som overlot bilen sin til en Wehrmachtsoffiser. Så var han jo også NS-medlem.

s.130:”Norge var formelt fortsatt i krig med Tyskland” i januar 1941! Dette til tross for at Norge hadde kapitulert med samtlige stridskrefter 10.6.1940, offiserene var løslatt etter å ha gitt sitt militære æresord på ikke å gripe til våpen mot Tyskland i denne krigen, og etter at norske soldater i Sverige var sendt hjem.

Hun forteller s. 190-1 at den kommunistiske Osvaldgruppen ble etterlyst av politiet etter sabotasje mot jernbanestasjoner i Oslo 1.2.1942. Der viste de at de ikke tok hensyn til om egne landsmenn kom i livsfare. Hun forteller at gruppen fikk en likvidasjonsliste fra Asbjørn Bryhn der det sto navnet på en rekke politifolk. Likevel forstår hun ikke at gruppen ble uthengt som leiemordere. S191

På s.267 hevder hun: Som oftest ble politimenn med bakgrunn fra Waffen-SS valgt ut (til eksekusjonspelotonger) fordi de hadde vært med på langt verre ved østfronten.

Så også frontkjempere er skurker. Hun går ut fra at de tilhører ”Einsatzgruppen”, grupper som kom inn i erobrede områder etter frontsoldatene. De skulle ikke bare rense området for partisaner. Partisaner var ”hjemmefrontfolk” uten uniform som bl.a. skjøt soldater bakfra. Slike hadde i følge Haag-konvensjonen av 1907 ikke krav på noen rettssak før de ble skutt.  I tillegg skulle de ta kommissarer og jøder. Kommissarer var så ofte jøder at sivilbefolkningen ikke så stort forskjell. Det frontkjemperne under invasjonen opplevde, var å bli mottatt som helter og befriere, samtidig som de ble forskrekket over lokalbefolkningens jødeforfølgelser.

Egil Ulateig ”rehabiliterte” seg med å skrive den politisk korrekte boken ”Jakten på massemorderne”. Selv Michelet har funnet noe hun kunne bruke der. I to tilfeller forteller Ulateig om en frontkjemper som var et sted i nærheten av der overgrep hadde funnet sted. Så blir forbrytelsene beskrevet, og så nevnes frontkjemperen igjen. Jeg kjenner begge. De lever faktisk fortsatt.  Den ene var kommet seg bort fra de andre, ble funnet av en lokal bonde som tok seg av ham. Den bonden hadde bilde av Nansen og Quisling hjemme. Den andre var på vill flukt til fots for den røde armé i Ungarn mot slutten av krigen, og hadde i alle fall ikke tid til å krige mot sivilister. Han var ca 4 mil unna der ugjerningene skjedde. Men historiene passer inn i Michelets bilde.

HL-senteret gjorde 1.10 2013 en innsats for å befeste sine forestillinger om frontkjemperes angivelige jødeforfølgelse og krigsforbrytelser ved et program om en frontkjemper og en jøde. Frontkjemperen trodde han endelig skulle komme til orde, og lot programmet bli sendt uten å ha fått se det på forhånd. Dette tross advarsler om at han kom til å bli fremstilt som krigsforbryter, og at det ikke var interesse for å høre hans historie.  Michelet skriver følgende: 91 år gammel fortalte Olav Tuff ”til NRK at han hadde vært med på å tenne på en kirke der rundt 300 jødiske menn, kvinner og barn var sperret inne. Han omtalte det som en av mange episoder.” For det første: Hvem ville sperre jøder inne i en kirke for så å tenne på?

Det var egentlig intervjueren som fortalte historiene. Så fikk de Tuff til å gjenta dem. Tuff er usikker på om historien om kirken virkelig hadde hendt, eller om det er en vandrehistorie. Han mener å huske at en russisk enkemann (ikke jøde) som hadde mistet kona si på denne måten fortalte historien. Ellers var det sovjetrusserne som var kjent for å brenne og ødelegge kirker. Når Tuff kunne, uten å sette sitt eget i alvorlig fare, reddet han liv. Så han har virkelig ikke gjort noe han behøver skamme seg over. Dette bekrefter Tuff i samtale 8.2.2015.

Michelet beskriver det samarbeid Harry Koritzinsky, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn hadde med tyskeren Wagner som skulle gjelde for ”ekspert på jødespørsmålet”.

Eksempler s.189: ”Professor Victor Goldschmidt, den moderne biokjemiens far”. Den eneste boken nevner som gikk i forsvar for ham, var Tove Filseth fra Nansenhjelpen som snakket pent om ham til Wagner som angivelig skal ha ment Goldschmidt kunne bli til nytte i Tysklands ikke-eksisterende atombombeprosjekt.  De som virkelig hjalp, var Quisling som fikk løslatt Goldschmidt da han ble arrestert i oktober 1942, og NS-rektor Adolf Hoel som fikk hentet ham tilbake da han sto klar på kaien for innlasting på ”Donau” en måned senere. Goldschmidt ble senere ikke tatt særlig vel imot av landsmenn da han kom til London, men gjorde også der karriere. Han ble nesten glemt etter å ha vitnet til fordel for Hoel i hans rettssak.

s.192: I mars 1942 gjeninnførte Quisling jødeparagrafen i den norske grunnloven. På det tidspunkt var det overhodet ingen jøder som søkte seg til Norge, så det var ikke et preventivt tiltak”.

Michelet nevner selv diverse jøder som forlot Norge våren 1940, men som kom tilbake igjen, så det burde hun ikke være så sikker på…s.116: ”Mange jøder så for seg at de ville bli fritt vilt med okkupasjonen, og valgte å forlate landet i aprildagene 1940.s.122: Sommeren 1940 var det ingenting som tydet på at jøders liv eller eiendom sto i fare. Flere av de norsk-jødiske familiene som hadde flyktet eller gått i dekning i aprildagene, vendte tilbake til sine hjem.

For å begynne med et positive: s.122 ” den første prøven på om norsk politi også ville være villig til å ta på seg antijødiske oppdrag, kom i begynnelsen av mai 1940 ”Henstillingen” skulle holdes hemmelig: Alle radioapparater i jødiske hjem skulle beslaglegges. Det var det første tiltaket rettet mot jødene fra det nyinstallerte regimet. (Terboven, Administrasjonsrådet) I Oslo etterkom politimester Wergeland henstillingen uten videre. En Gestapomann kom til Oslo-politiet med en liste over jøder som skulle være i besittelse av radioapparater, men listen var mangelfull, og en politifullmektig ved kammeret gikk i gang med å lage nye lister, med hjelp fra Telegrafverket.: Den norske illegale avisen London-nytt hadde en notis 27.6.42 at (s.229-31)”den polske regjering har sendt ut en erklæring om de tyske massemord på jøder under okkupasjonen av Polen. Over 700 000 er blitt myrdet av nazistene i Polen.”

Omtrent samtidig holdt World Jewish Congress en pressekonferanse i London der de anslo at at opptil 1 million polske jøder var blitt drept. Store engelske aviser som Daily Mail, The London Times og The Daily Telegraph slo det straks opp. ”Norsk Tidend”, London ventet til 9.12.1942 med å offentliggjøre det: ”Den engelske seksjon av det jødiske verdensforbund meddelte den 6. august i år at av de syv millioner jøder som bodde i de besatte land har allerede en million mistet livet.” 9.12.1942 var de fleste jøder sendt med ”Donau” døde.

 

17.8.1942, fikk utenriksminister Trygve Lie brev fra Finn Koren ved den norske legasjonen i Bern i Sveits: ”Fra Polen kommer de grusomste beretninger om den behandling de ulykkelige jøder der er utsatt for og så vidt forstås går ut på sluttlig å ”likvidere” hele dette befolkningsslag. Hva der foregår i Warszawas ghetto trosser etter sikre meddelelser enhver beskrivelse. Omtrent en tredjedel av befolkningen der anses hittil å være omkommet. Et større antall vites med sikkerhet å allerede være drept hva enten dette er skjedd med gass, som visstnok er den hensiktsmessigste og hurtigste fremgangsmåte, eller ved stryknin. Jødene skal øyensynlig etter Hitlers mening ved ethvert middel søkes utslettet fra jordens, eller i alle fall den europeiske jordens overflate.

Trygve Lie og resten av regjeringen gjorde overhodet ingenting for å advare norske jøder om hva som ventet ved deportasjon. 27.11.42 fikk Trygve Lie en direkte oppfordring fra World Jewish Congress på bakgrunn av økende rapporter om massemord på deporterte vesteuropeiske jøder. De ønsket at regjeringen skulle sende ut en generell advarsel og en oppfordring til nordmenn om å slå ring om jødene. De foreslo at radiosendingene fra London skulle ”inneholde appeller til befolkningen om at alle midler som står til dens rådighet, blir tatt i bruk for å forhindre deportasjon av jøder for masseslakting og å beskytte enkeltjøder, og spesielt barn mot at de blir tatt til fange av naziterroristene”.

Utenriksminister Lie svarte etter noen dager:” Slike appeller er ikke nødvendige for å oppildne befolkningen til å gjøre sin humane plikt mot jødene i Norge”. Omtrent samtidig med svaret fra Lie kom toget med jødene fra ”Donau”-transporten fram til sin endestasjon”

Dette hadde ikke ført til noen betimelig advarsel til jødene i Norge. Og: 197: ”Arrestasjonene i Trondheim ble ikke engang omtalt i de viktigste illegale avisene.”

Hun forteller om. Hun forteller s.199 om drapet på Haldentoget 22.10.1942 og om politidrapsmannen Karsten Løvestad som ”etter en summarisk rettssak ble fraktet til Trandumskogen og henrettet”. Det var en tysk domstol. NS-domstolen Folkedomstolen prøvde å redde ham. Sannsynligvis derfor ble Folkedomstolen siden tilsidesatt av tyskerne. Tyske dommere ble ikke straffet. Dommerne i Folkedomstolen fikk 12 og 15 års tvangsarbeid, ble fratatt det de eide, fikk ikke være dommere mer, fratatt stemmerett osv.

 Som ”franktirør” hadde Karsten Løvestad ifølge Haagkonvensjonen av 1907 ikke krav på noen rettssak. Politimannen han drepte var for øvrig våpenløs.

203”I direktivet fra Pressabteilung ble det understreket at massearrestasjonen av jødiske menn ikke skulle nevnes med et ord i avisene”.

Men; Ifølge Aftenposten 6.11.1942 ”ble deretter flere arrestert som ledd i oppklaring av drapet”.

s.201:”Lov om inndragning av jødiske formuer” blir tolket bokstavelig. ”Rett foran nesen på Terboven fikk Quisling sikret at alle jødiske rikdommer tilfalt statskassen, og ikke tyskerne. Quisling og hans statsråder var altså helt på det rene med de kommende deportasjonene: Jødene ville bli fjernet, og regimet ville sitte igjen med alt de eide.” Hva kom det så av at hvert bo hadde nøyaktige regnskap, og at summen ble stående på konto til Frigjøringen?

Det virker ikke som om hun er klar over at tyskerne krevde klokker, gull- og sølv-gjenstander. Hun går ut fra at det var noe de som arresterte beriket seg med.

s.201 Sent om kvelden søndag 25. oktober fikk Sigrid Helljesen-Lund en anonym oppringning. ”Dette er fra politiet. I morgen tidlig begynner vi å samle på det materialet vi snakket om. Ville bare si ifra. Hun skjønte straks hva det betydde., og ringte til Tove Filseth og de andre i Nansenhjelpen, og de satte i gang en desperat varslingsaksjon. Hele natten ringte de rundt og banket på dørene til jøder de hadde hatt kontakt med. Og fortalte at en aksjon mot alle mannlige jøder var på trappene. ”

Dette skriver Finn Støren, Quislings ”utenriksminister” i et brev til overlege Scharffenberg 12.10.1952:”Quisling har nemlig aldri satt i gang noen jødeforfølgelse i Norge og heller intet annet sted. Det er riktig at der fra enkelte brushoder innenfor N.S. var igangsatt stenkastning mot jødeforretninger o.s.v., men disse brushoder var inspirert av eventuelle tyske beratere, ikke av Quisling, som tvert imot satte en stopper for denne fremgangsmåte. Da den ulykkelige jødeforfølgelse senere kom, burde de nuværende ”gode” nordmenn være oppmerksom på det forbausende lille antal jøder som ble satt fast og deportert. Har De interesse av å høre om hvorfor, skal jeg fortelle Dem det.

Der kom ordre fra Berlin om at jøder skulle settes fast for å deporteres til Polen sent en natt. I den anledning ble jeg tilkaldt til miniserpresidenten som nevnte dette for meg samt sa at aksjonen skulde settes i gang inden 48 timer, og at det norske statspoliti sammen med (så vidt jeg husker det tyske politi og vistnokk også hirden) skulde foreta dette. Jeg spurte herr Quisling om hans mening om saken og om han var enig.  I den anledning svarte herr Quisling at det for ham så ut til at vi var kommet et langt stykke tilbake til middelalderen. Jeg spurte ham da om han hadde noe imot at jødene kom seg undav. ”På ingen måte”, svarte Quisling, ”men jeg kan i min stilling ikke vite om denne sak.” Han spurte meg hvordan jeg ville gjøre det, hvortil jeg svarte at det sikkert lot seg ordne med å gi et par jøder et tipp om der var fare på ferde. Dette ble også gjort.””Det var for å redde det som reddes kunde at Quisling gjorde alt som sto til hans rådighet. I farten kan jeg huske noen få som besøkte meg i de dager. Ingeniør Blauw fra Bergen, Pianistinden Karin Aarvold Glaser med sine barn og noter og det hele fikk sjangsen til å komme til Sverige. Fru Dobrowèn hvis barn fikk arierbevis av Quisling o.s.v o.s.v. Det var den gang en drivende strøm av mennesker som passerte mitt kontor for å få Quislings hjelp. Og alle fikk hjelp.”

Stian Bech er den store skurken i fortellingen. På grunn av uærlighet mistet han farens tillit. Han ble frontkjemper i Wiking under invasjonen og er dermed nærmest opplagt folkemorder i Michelets øyne. Han var (tror hun) med å arrestere jøder. Han overtok en jødes møblerte leilighet, og går ut fra at han beriket seg med sølvtøy, som tyskerne tok, og kunstgjenstander. Det siste skulle avleveres i et depot i Christiania Bank- og Kredittkasse på Stortorget i Oslo. S.209: ”Listen over innbo og løsøre var over flere sider”. På utstillingen til HL-senteret har jeg sett beretningen fra en jøde som opplevde hensikten med disse listene: Der sto hvem som hadde kjøpt eiendelene hans, og prisen for hver enkelt gjenstand. Hans konto der dette var satt inn av Likvidasjonsstyret var hans. Så kunne han oppsøke de som hadde kjøpt og kjøpe det tilbake. Men så mange ”gode nordmenn” som hadde kjøpt, ble det nok snart slutt på dette etter krigen.

Når leilighetene ble bebodd så raskt i Norge, i motsetning til i Danmark, skyldtes det den kalde senhøsten/ vinteren 1942, der de ansatte i Likvidasjonsstyret måtte springe fra leilighet til leilighet og sikre frosne vannrør.

På s.206 står at ”Etter noen uker fikk kvinnene nytt håp, da alle jødiske menn over 65 år ble sluppet ut fra Berg og fikk vende hjem.” Det står ikke noe om at det var Quisling som fikk dem løslatt.

Michelet forteller om de største heltene i historien om de norske jødene: Carl Fredriksens transport. Men hun forteller ikke hvorfor de praktisk talt var glemt til de ble beskrevet i nyttårsnummeret til Aftenposten i 2008. Da var alle døde, og kunne ikke lenger betakke seg for å bli innlemmet i Milorg. For øvrig var den ene Feldmannmorderen Haakon bror av Karsten Løvestad som skjøt politimannen på Haldentoget. Hermann Feldmann var med på den transporten, og sønn til det drepte ekteparet. Feldmannmorderne ble frikjent i 1947, til tross for erkjennelse av planlagt rovmord på Rakel og Jacob Feldmann, de eneste jøder man vet er drept av nordmenn.

Ikke nok med at medlemmene av ”Carl Fredriksens transport” vitnet mot de to Milorg-morderne i deres rettssak. En av dem skrev bl.a. dette i Dagbladet:

 

„Flyktningeførerne Motzfeldt & Co.

Feige mennesker som skryter

Den 22. oktober 1942 skulle medlemmer av en flyktningehjelpeaksjon, bl.a. Karsten og Haakon Løvstad, føre ca. 20 jøder over til Sverige. Jødene og et par flyktningeførere satte seg på toget som gikk til Halden.

Reisen til Halden kunne vært ufarlig. Noen jødeforfølgelse var ikke satt i gang i Norge, Jødene var ikke ettersøkt. Og Halden lå utenfor grensesone Øst.

Men, ja det fantes dessverre et ”men”. Flyktningeførerne var litt for glade i brennevin. Og da grensepolitimann Hvam kom inn på toget, så en full flyktningefører rødt. Han eglet seg inn på Hvam som naturligvis ble arg. Og dermed oppsto fare for flyktningeførerne og organisasjonen deres.

Motzfeldts instruks for farefulle situasjoner kunne av gode grunner ikke komme til anvendelse denne gang. Flyktningene satt nemlig i andre kupéer og var helt utenfor fyllebråket. Det var ingen sjangse til å få skutt dem.

I stedet ble Hvam skutt, hvorefter flyktningeførerne hoppet av toget for å redde seg selv. Flyktningene lot de gå pokker i vold. Ja, så fikk vi jødeforfølgelsene da. Ansvarsløse flyktningeførere hadde gitt nazistene et velkomment påskudd til å lage et helvete for en hel befolkningsgruppe.

Hva foretok så organisasjonens sjef, hr. Motzfeldt seg? Jo, han ga ordre om at alt flyktninghjelpearbeide skulle innstilles. Han mente vel det måtte være nok at organisasjonsmedlemmer hadde skaffet jødene en forfølgelse på nakken, om organisasjonen ikke også skulle forsøke å redde jødene. Akkurat da alt burde settes inn på å redde de mest nødstilte av alle nordmenn, jødene, fra et uhyggelig helvete – akkurat da gir Motzfeldt ordre til å innstille virksomheten. Tross at hans egne folk bar skylden for at forfølgelsene kom så brått i oktober 1942.

Heldigvis fantes det såkalte private organisasjoner som reagerte annerledes. Jeg skal her nevne den jeg kjenner til ”Carl Fredriksens transport”. Vesentlig rekruttert fra Transportformidlingen avd.1, Maridalsveien, Oslo – ledet av gartner Rolf Syversen (skutt på Trandum), politibetjent Alf Pettersen og undertegnede. Jeg kan nevne at en mann av gruppen vår alene bragte ca. 500 jøder (hele, halve og kvart) over til Värmland i løpet av 6 uker. Og det samtidig med at han kjørte hundrer av andre nordmenn over grensen, for eksempel mil.org.-stifteren O. Berg og flere andre høye offiserer.

La meg til sammenligning referere litt fra mil.org-boka ”Usynlige veier”. Det heter der, side 178:

”Eksporten av mil.org-karer i denne tid var i alminnelighet gjennomsnittlig fra 4 til 8 personer i uken (høsten 1942). Mil.org eksporterte jo vesentlig egne folk som måtte reise fordi de var i faresonen som følge av sitt arbeid.”  

I lagmannsretten i Sarpsborg opplevde man noe lite smakfullt: Motzfeldt og Co., som bevislig hadde flere uhell på sine små filleruter i denne tiden, unnså seg ikke for å kritisere en av politibetjent Pettersens turer som uforsvarlig. Pettersen som uke etter uke uten uhell kjørte gjennomsnittlig 175 flyktninger pr. uke denne tiden.

Det er på høy tid at myndighetene tar seg en tur til Långvassdalen i Värmland og hører etter hvor mange jøder ”Carl Fredriksens Transport” bragte over grensen der. Deretter kan de regne ut hvor mange jøder det blir igjen på deling på de andre milorg og sivilorganisasjonene til sammen i distriktet.

Motzfeldt og Co.s forhold til jødeforfølgelsene er verd å merke seg når en skal vurdere deres vitneprov i Feldmann-saken.  Burde ikke Motzfeldt selv ha sittet på tiltalebenken? Det er trist å høre feige mennesker skryte av at de er helter og male rosenrød farge på kamerater som er likeså feige.

Dette bør en ha klart for seg når en skal diskutere Feldmann-saken, den nest største skamplett Motzfelds karer har satt på norske flyktningeføreres historie

Oslo den 4. september 1947.                                                                       Reidar Larsen”

Så sent som i april 1945 var Londonregjeringen ikke interessert i å bidra til at statsløse jøder som var flyktet fra Norge skulle få vende tilbake. Svært mange jøder som hadde vært i Norge over flere tiår, hadde ikke fått innvilget norsk statsborgerskap, blant dem ekteparet Braude (s.114): ”Vi vil ikke nekte dem adgang til å komme tilbake til landet, men vi har ikke villet bruke penger på å bringe disse menneskene hjem”.

Mange av ”disse menneskene” hadde altså levd i Norge det meste av livet….

På s. 261 skriver hun: ”diplomaten Niels Christian Ditleff hadde lenge ivret for å få i stand en utleveringsavtale for nordmenn som satt internert i tyske konsentrasjonsleire, og det var på hans initiativ at innsatsen, som senere fikk navnet Hvite busser, kom i stand. Først stilte London-regjeringen seg avvisende og ville at norske fanger skulle ”stay put”, som det het i et regjeringsnotat, til de ble befridd av allierte styrker. Ditleff nektet å godta dette, fordi han mente det var en overhengende fare for at fangene ville bli masselikvidert i krigens sluttfase. Derfor fortsatte han på egen hånd å jobbe for å få svensk DU med på en redningsaksjon. Han allierte seg med den svenske greven Folke Bernadotte som var nestleder i svenske Røde Kors.” Også Quislings ”utenriksminister” Finn Støren arbeidet med saken.

 

Om Stian Bech  står det s.268: ” Mandag 14.mai 1945 ringte Stian Bech og meldte seg, To timer senere ble han hentet, påsatt håndjern og ført til Akershus festning. S271 Statsadvokaten ville ha dødsstraff. Retten mente for egen del at hjernerystelsen Bech fikk under bombeattentatet i Henrik Ibsensgate nok hadde hatt innflytelse på tiltaltes sjelsliv og moralske motstandsevne. Derfor ble Stian Bech dømt til livsvarig tvangsarbeid. Han ble sendt til Bjørkelangen tvangsarbeidsleir, der Wagner også var. I juli 1954 ble Bech benådet. Han fikk jobb hos sin gamle venn fra Statspolitiet, Einar Markeng. Markeng var ferdig med sin landsviksoning og drev med eggproduksjon i Hedmark. Markeng ansatte Bech som sjåfør, og i den tjenesten ble han, så vidt vi vet, ut livet.”

Det hersker usikkerhet om Stian Bechs videre skjebne. Han var ikke i live slik at han fikk personnummer i 1964. Det finnes ingen dødsattest, og han er neppe utvandret. Hvis noen vet mer, er jeg interessert i opplysninger.

 

IC Stridsklev